Добре дошли на
  Специализирана платформа за биотехнологии

          

Know How
Made in Germany


Биотехнологии
за едно чисто бъдеще

Биогаз инсталации


Решение за
животновъдството


Решение за
промишленността
свържете се с нас по
Нашият Скайп е
Agro-Vista

 

Представяме на директни клиенти, проектантски, консултанти и инжинерингови фирми:

Биогаз технологии  -  Know How 

Биогазинсалации:
- Co ферментация;
- NaWaRo – възобновяеми енергийни източници
- на база активна утайка от пречиствателни станции;


Технологии за пречистване на отпадни води 

- битови,

- индустриални,
- комунални отпадни води.

Вие печелите от 50 години Know How

Качество - гаранция - сигурност Made in Germany

Комплектно проектиране от немски проектанти;
Комплетен инжинеринг;
Комплектен монтаж от немски монтьори и под
немски менажмент;
Пущане в експлоатация
Обучение на персонала Ви по експлоатацията на инсталацията.

Модели на сътрудничество:


e подизпълнител в проекти.
Доставка и монтаж на технологични елементи за проекти.

 e подизпълнител в проекти
Комплектно конципиране и проектиране.
Доставка, монтаж и пущане в експлоатация на обектите.

И в двата случая българската страна поема комплектният менажмент на проектите и осигурява останалите подизпълнители.

Имаме отговор и Ви даваме решения ...
Вашият успех е нашата най-добра "Реклама"